חיפוש רופאים

 

פרמטרים: קלנסווה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר מתאני לריסה
שירותי בריאות כללית
ילדים
קלנסווה09-8781198 (טלפון)
09-8781198 (פקס)
ד"ר מתאני לריסה
שירותי בריאות כללית
ילדים
קלנסווה
קלנסווה
09-8787300 (טלפון)
09-8781615 (פקס)
ד"ר מתאני סעיד
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
סניף קלנסאוה
קלנסווה - ת.ד. 2635
09-8781874 (טלפון)
09-8781924 (פקס)
ד"ר נאטור אימן
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
קלנסווה09-8788637 (טלפון)
ד"ר נאטור אימן
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר נאטור איימן - קלנסווה
קלנסווה
09-8788637 (טלפון)
ד"ר נאטור היתם
שירותי בריאות כללית
נוירולוגיה
קלנסווה
קלנסווה
09-8787300 (טלפון)
09-8781615 (פקס)
ד"ר נוסיראת מוניר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
קלנסווה
קלנסווה
09-8787300 (טלפון)
09-8781615 (פקס)
ד"ר עאזם חמיד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
קלנסווה
קלנסווה
09-8787300 (טלפון)
09-8781615 (פקס)
ד"ר עאזם חמיד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
קלנסווה
קלנסווה
09-8787300 (טלפון)
09-8781615 (פקס)
ד"ר עבד אל קאדר פאתנה
שירותי בריאות כללית
נשים
קלנסווה
קלנסווה
09-8787300 (טלפון)
09-8781615 (פקס)
ד"ר עבד אל קאדר פאתנה
שירותי בריאות כללית
נשים
קלנסווה
קלנסווה
09-8787300 (טלפון)
09-8781615 (פקס)
גב' עראקי עזהר
שירותי בריאות כללית
עבודה סוציאלית
קלנסווה
קלנסווה
09-8787300 (טלפון)
09-8781615 (פקס)
גב' עראקי עזהר
שירותי בריאות כללית
עבודה סוציאלית
מרכז בריאות הנפש - קלנסואה
קלנסווה
09-8787300 (טלפון)
ד"ר פיקל יוסף
שירותי בריאות כללית
עיניים
רופאים עצמאיים - קלנסווה
קלנסווה
2700* (טלפון)
ד"ר פיקל יוסף
שירותי בריאות כללית
עיניים
רופאים עצמאיים - קלנסווה
קלנסווה
09-8788965 (טלפון)