חיפוש רופאים

 

פרמטרים: עבודה סוציאלית

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
גב' אבו סיאם כאמלה
שירותי בריאות כללית
עבודה סוציאלית
תל שבע
תל שבע - 7
08-6268888 (טלפון)
08-6268887 (פקס)
גב' פרי יעל
שירותי בריאות כללית
עבודה סוציאלית
עומר - עפולה
עפולה - שיינבויים 5
04-6525611 (טלפון)
04-6527352 (פקס)
גב' פרי יעל
שירותי בריאות כללית
עבודה סוציאלית
היחידה להמשך טיפול - עפולה
עפולה - שדרות יצחק רבין
04-6068806 (טלפון)
04-6068822 (פקס)