חיפוש רופאים

 

פרמטרים: אברהם, פרידמן

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
פרידמן אברהם
משרד הבריאות
אפרתה
ד"ר פרידמן אברהם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אפרת
אפרתה - התאנה 0
02-9937555 (טלפון)
02-9932441 (פקס)
ד"ר פרידמן אברהם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ראש צורים
ראש צורים
02-9935444 (טלפון)
02-9935436 (פקס)
ד"ר פרידמן אברהם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מגדל עוז
מגדל עוז
02-9936405 (טלפון)
02-9933330 (פקס)
ד"ר פרידמן אברהם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ראש צורים
ראש צורים
02-9935444 (טלפון)
02-9931777 (פקס)
ד"ר פרידמן אברהם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מגדל עוז
מגדל עוז
02-9936405 (טלפון)
02-9933330 (פקס)
ד"ר פרידמן אברהם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אפרת
אפרת - התאנה
02-9937555 (טלפון)
02-9932441 (פקס)