חיפוש רופאים

 

פרמטרים: ורדה, חלד

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
חלד ורדה
משרד הבריאות
ירושלים
ד"ר חלד ורדה
שירותי בריאות כללית
ילדים
גונן ו - ירושלים
ירושלים - אבא חילקיה 4
02-6402666 (טלפון)
02-6785976 (פקס)
ד"ר חלד ורדה
שירותי בריאות כללית
ילדים
גונן ו - ירושלים
ירושלים - אבא חילקיה 4
02-6402666 (טלפון)
02-6544748 (פקס)
ד"ר חלד ורדה
שירותי בריאות כללית
ילדים
הר אדר
הר אדר - האלון 259
02-5706444 (טלפון)
02-5706433 (פקס)
ד"ר חלד ורדה
שירותי בריאות כללית
התפתחות הילד
בית זית
בית זית
02-5346616 (טלפון)
02-5335213 (פקס)