חיפוש רופאים

 

פרמטרים: יוסף, חיר

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר חיר יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גוליס-רופאים עצמאיים
ג'וליס
04-9563404 (טלפון)
04-9563404 (פקס)
ד"ר חיר יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גרנות - מרכז רפואי
גורנות הגליל
04-6641050 (טלפון)
04-9806814 (פקס)
ד"ר חיר יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גרנות - מרכז רפואי
גורנות הגליל
04-6641050 (טלפון)
04-9806814 (פקס)
ד"ר חיר יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גוליס-רופאים עצמאיים
ג'וליס - 0
04-9563404 (טלפון)
04-9563404 (פקס)