חיפוש רופאים

 

פרמטרים: יצחק, אלנר

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אלנר יצחק
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
חולתה
חולתה
04-6915170 (טלפון)
04-6915180 (טלפון)
04-6915171 (פקס)
ד"ר אלנר יצחק
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
כפר יובל
יובל
04-6941928 (טלפון)
04-6959117 (טלפון)
04-6941928 (פקס)
ד"ר אלנר יצחק
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שאר ישוב
שאר ישוב
04-6944428 (טלפון)
04-6950129 (פקס)
ד"ר אלנר יצחק
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
הגושרים
הגושרים
04-6956299 (טלפון)
04-6956278 (פקס)
ד"ר אלנר יצחק
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שניר
שניר
04-6952538 (טלפון)
04-6952539 (פקס)
ד"ר אלנר יצחק
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
קרית שמונה - הרצל 1404-6944828 (טלפון)
04-6905213 (פקס)
ד"ר אלנר יצחק
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
חולתה
חולתה
04-6915027 (טלפון)
04-6915170 (טלפון)
04-6915171 (פקס)
ד"ר אלנר יצחק
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
כפר יובל
יובל
04-6941928 (טלפון)
04-6959117 (פקס)
ד"ר אלנר יצחק
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
הגושרים
הגושרים
04-6956277 (טלפון)
04-6956278 (טלפון)
04-6956278 (פקס)
אלנר יצחק לייב
משרד הבריאות
מטולה