חיפוש רופאים

 

פרמטרים: שמחה, אדלר

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
אדלר שמחה
משרד הבריאות
כוכב יאיר
ד"ר אדלר שמחה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רמת גן - תל חי 3303-6770666 (טלפון)
03-6760311 (פקס)
ד"ר אדלר שמחה
שירותי בריאות כללית
עיניים
כוכב יאיר - היסמין 109-7493362 (טלפון)
09-7494598 (פקס)
ד"ר אדלר שמחה
מכבי שירותי בריאות
עיניים
בני ברק - חזון איש 1903-6194321 (טלפון)
03-5780585 (פקס)
03-6194315 (זימון תורים)
ד"ר אדלר שמחה
מכבי שירותי בריאות
עיניים
כוכב יאיר - היסמין 109-7493362 (טלפון)
09-7494598 (פקס)
ד"ר אדלר שמחה
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
רמת גן - תל חי 3303-6770666 (טלפון)
03-6760311 (פקס)
053-9956209 (זימון תורים)
ד"ר אדלר שמחה
מכבי שירותי בריאות
עיניים
כוכב יאיר-צור יגאל - היסמין 109-7493362 (טלפון)
09-7494598 (פקס)
053-9956075 (זימון תורים)
ד"ר אדלר שמחה
מכבי שירותי בריאות
עיניים
בני ברק - אהרונוביץ ראובן 1903-5605001 (טלפון)
03-5296548 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
053-9956151 (זימון תורים)
1700-50-53-53 (זימון תורים)
אדלר שמחה
קופת חולים מאוחדת
עיניים
כוכב יאיר - היסמין 109-7493362 (טלפון)
אדלר שמחה
קופת חולים מאוחדת
עיניים
בני ברק - חזון איש 1903-6194315 (טלפון)
03-5780585 (פקס)
אדלר שמחה
קופת חולים מאוחדת
עיניים
היסמין
כוכב יאיר - היסמין 1
09-7493362 (טלפון)
ד"ר אדלר שמחה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר אדלר שמחה - כוכב יאיר
כוכב יאיר - היסמין 1
09-7493362 (טלפון)
09-7494598 (פקס)
ד"ר אדלר שמחה
שירותי בריאות כללית
עיניים
ד"ר אדלר שמחה - רמת גן
רמת גן - תל חי 33
03-6770666 (טלפון)
03-6760311 (פקס)
ד"ר אדלר שמחה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר אדלר שמחה - כוכב יאיר
כוכב יאיר צור יגאל - היסמין 1
09-7493362 (טלפון)
09-7494598 (פקס)