חיפוש רופאים

 

פרמטרים: סוכרת נעורים

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר גרמן אלינה
שירותי בריאות כללית
אנדוקרינולוגיה ילדים, סוכרת נעורים
ארמון-מרכז בריאות הילד - חיפה
חיפה - הנביאים 18
04-8351644 (טלפון)
04-8351645 (טלפון)
04-8351650 (פקס)
ד"ר גרף בר-אל חנה
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, סוכרת נעורים
מכבי רעננה
רעננה - אחוזה 124
09-7470777 (טלפון)
073-2284119 (פקס)
09-7470777 (זימון תורים)
ד"ר ורדי פנינה
שירותי בריאות כללית
סוכרת נעורים
ארמון-מרכז בריאות הילד - חיפה
חיפה - הנביאים 18
04-8351644 (טלפון)
04-8351645 (טלפון)
04-8351650 (פקס)
ד"ר לנדאו זהר
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, סוכרת נעורים
מכבי רעננה
רעננה - אחוזה 124
09-7470777 (טלפון)
073-2284119 (פקס)
09-7470777 (זימון תורים)
ד"ר מזור-אהרונוביץ כנרת
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, סוכרת נעורים
מכבי רעננה
רעננה - אחוזה 124
09-7470777 (טלפון)
073-2284119 (פקס)
09-7470777 (זימון תורים)
פרופ' פנחס-חמיאל אורית
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, סוכרת נעורים
מכבי רעננה
רעננה - אחוזה 124
097470777 (טלפון)
073-2284119 (פקס)
09-7470777 (זימון תורים)
ד"ר צלמון קורן אילנה
שירותי בריאות כללית
אנדוקרינולוגיה ילדים, סוכרת נעורים
ארמון-מרכז בריאות הילד - חיפה
חיפה - הנביאים 18
04-8351644 (טלפון)
04-8351645 (טלפון)
04-8351650 (פקס)
ד"ר שטריך דוד
שירותי בריאות כללית
אנדוקרינולוגיה ילדים, סוכרת נעורים
שטראוס-מרכז מקצועי לילדים - ירושלים
ירושלים - בני ברית 22
02-6706681 (טלפון)
02-6706723 (טלפון)
02-6240613 (פקס)
ד"ר תורג'מן קרן
מכבי שירותי בריאות
אנדוקרינולוגיה, בהפניית רופא מטפל, סוכרת נעורים
סניף בני-ברק
בני ברק - רבי עקיבא 86
03-5771313 (טלפון)
03-5771365 (פקס)
1-700-50-53-53 (זימון תורים)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר תורג'מן קרן
מכבי שירותי בריאות
אנדוקרינולוגיה, בהפניית רופא מטפל, סוכרת נעורים
סניף בני-ברק
בני ברק - רבי עקיבא 34
03-5771313 (טלפון)
03-5771365 (פקס)
1-700-50-53-53 (זימון תורים)
*3555 (זימון תורים)