חיפוש רופאים

 

פרמטרים: סוכרת

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אבו צעלוק מחמוד
שירותי בריאות כללית
סוכרת
מרפאת סוכרת מחוזית - בני ברק
בני ברק - עלי הכהן 13
03-5779660 (טלפון)
03-5779661 (פקס)
03-7602759 (פקס)
ד"ר אבו רביעה יונס
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, סוכרת
סניף לקיה
לקיה - שכונה א' 1
08-6518858 (טלפון)
073-2284785 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אבו רביעה יונס
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, סוכרת
סניף רהט
רהט - מרכז מסחרי
08-9910177 (טלפון)
073-2284785 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אבו רביעה יונס
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, סוכרת
מרכז רפואי לקיה
לקיה - שכונה א' 1
08-6518858 (טלפון)
073-2284785 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אבו רביעה יונס
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, סוכרת
מרכז רפואי רהט
רהט - מרכז מסחרי
08-9910177 (טלפון)
073-2284785 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אבוליל פאוזי
שירותי בריאות כללית
סוכרת
דיאנא - נצרת
נצרת - פאולוס השישי
04-6459666 (טלפון)
04-6572022 (פקס)
ד"ר אבוליל פאוזי
שירותי בריאות כללית
סוכרת
המעיין-יחידה להמשך טיפול - נצרת
נצרת
04-6458500 (טלפון)
ד"ר אבוליל פאוזי
שירותי בריאות כללית
סוכרת
מגדלי נצרת - רפואה יועצת
נצרת - מרג' אבן עאמר 15
04-6129500 (טלפון)
04-6342526 (פקס)
ד"ר אבורביע יונס
שירותי בריאות כללית
סוכרת
כסיפה א'
כסיפה
08-9553222 (טלפון)
08-9553238 (פקס)
ד"ר אבורביע יונס
שירותי בריאות כללית
סוכרת
תל שבע
תל שבע
08-6268888 (טלפון)
08-6268868 (פקס)
ד"ר אבורביע יונס
שירותי בריאות כללית
סוכרת
רהט א'- מרכז לרפואה יועצת
רהט
08-6404804 (טלפון)
08-6404127 (פקס)
ד"ר אבורביע יונס
שירותי בריאות כללית
סוכרת
לקיה
לקיה
08-9555222 (טלפון)
08-9555228 (פקס)
ד"ר אבורביע יונס
שירותי בריאות כללית
סוכרת
כסיפה א'
כסיפה
08-9553222 (טלפון)
08-9553238 (פקס)
ד"ר אבורביע יונס
שירותי בריאות כללית
סוכרת
לקיה
לקיה
08-9555222 (טלפון)
08-9555228 (פקס)
ד"ר אבירן-ברק נירית
מכבי שירותי בריאות
בהפניית רופא מטפל, במסגרת מכון סכרת, סוכרת
חדרה - חטיבת הנח"ל 404-6164260 (טלפון)
076-8893187 (פקס)
04-6164260 (זימון תורים)