חיפוש רופאים

 

פרמטרים: נשים - מחלות עריה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר לב שגיא אחינועם
שירותי בריאות כללית
נשים, נשים - מחלות עריה
רמות אשכול-מרכז בריאות האישה - ירושלים
ירושלים - פארן 12
02-5889551 (טלפון)
02-5889600 (טלפון)
02-5889640 (פקס)
ד"ר לב שגיא אחינועם
שירותי בריאות כללית
נשים - מחלות עריה
רמות אשכול-מרכז בריאות האישה - ירושלים
ירושלים - פארן 12
02-5889551 (טלפון)
02-5889600 (טלפון)
02-5889640 (פקס)