חיפוש רופאים

 

פרמטרים: מוקד לילה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
אברהם אהרון
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה
קרית ארבע
קרית ארבע - 99 .ת.ד
02-9967888 (טלפון)
02-9967889 (פקס)
אברהם אהרון
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה
קרית ארבע
קרית ארבע - רח כלב בןיפונה
02-9967888 (טלפון)
02-9967889 (פקס)
איגנטייב לודמילה
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה
B ביתר
ביתר עילית - הר"ן 11
02-5888444 (טלפון)
02-5888445 (פקס)
אייזנברג מיכל
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה, מינהל רפואי, רפואה פיזיקלית-שיקום
ירושלים - הטורים 402-5314444 (טלפון)
02-5314463 (פקס)
איילון ארי
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה
מרכז רפואי קרית ספר - אבני נזר
מודיעין עילית - אבני נזר "מרכז 46
08-9144343 (טלפון)
08-9144334 (פקס)
איילון ארי
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה
מרכז רפואי קרית ספר - אבני נזר (מרכז קסם)
מודיעין עילית - אבני נזר 46
08-9144343 (טלפון)
08-9144334 (פקס)
בן חי טומאס
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה
הרובע היהודי
ירושלים - חבד 46
02-6261842 (טלפון)
02-6274169 (פקס)
גולדמן גיל
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה, נשים ויילוד
מרכז רפואי פנקס
תל אביב יפו - פנקס 14
03-7760012 122- 023833 (טלפון)
03-7760010 (פקס)
גורביץ גנאדי
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה
מרכז רפואי קרית ספר - אבני נזר
מודיעין עילית - אבני נזר "מרכז 46
08-9144319 (טלפון)
08-9144334 (פקס)
גורביץ גנאדי
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה
מרכז רפואי קרית ספר - אבני נזר (מרכז קסם)
מודיעין עילית - אבני נזר 46
08-9144319 (טלפון)
08-9144334 (פקס)
גורביץ סרפימה
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה
מרכז רפואי הטורים
ירושלים - הטורים 4
02-5314444 (טלפון)
02-5314472 (פקס)
גנדוב דמיטרי
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה, רפואת משפחה
מרכז רפואי קרית ספר - אבני נזר
מודיעין עילית - אבני נזר "מרכז 46
08-9144343 (טלפון)
08-9144334 (פקס)
גנדוב דמיטרי
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה, פנימית כללית ומשפחה
מרכז רפואי קרית ספר - אבני נזר (מרכז קסם)
מודיעין עילית - אבני נזר 46
08-9144343 (טלפון)
08-9144334 (פקס)
דאימן גריגורי
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה, רפואת משפחה
מרכז רפואי קרית ספר - אבני נזר
מודיעין עילית - אבני נזר "מרכז 46
08-9144343 (טלפון)
08-9144334 (פקס)
דאימן גריגורי
קופת חולים מאוחדת
מוקד לילה, פנימית כללית ומשפחה
מרכז רפואי קרית ספר - אבני נזר (מרכז קסם)
מודיעין עילית - אבני נזר 46
08-9144343 (טלפון)
08-9144334 (פקס)