חיפוש רופאים

 

פרמטרים: הרדמה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר איזקסון אלכסנדר
שירותי בריאות כללית
הרדמה, הרדמה - טיפול בכאב, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה, טיפול נמרץ כללי
ראש פינה - מרכז רפואי מרווה04-6802040 (טלפון)
04-6802042 (טלפון)
ד"ר בלן אדית
שירותי בריאות כללית
הרדמה, הרדמה - גלי רדיו, הרדמה - טיפול בכאב, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה
חיפה - ורדיה 12077-2180024 (טלפון)
054-4323191 (נייד)
ד"ר בן נון מאיר
שירותי בריאות כללית
הרדמה, הרדמה - גלי רדיו, הרדמה - טיפול בכאב, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה
הרצליה - מדינת היהודים 89073-2599000 (טלפון)
09-9509697 (טלפון)
ד"ר בן נון מאיר
שירותי בריאות כללית
הרדמה
ד"ר בן נון מאיר - הרצלייה
הרצליה - מדינת היהודים 89
073-2599000 (טלפון)
09-9509697 (טלפון)
ד"ר בריל סילביו
שירותי בריאות כללית
הרדמה, הרדמה - גלי רדיו, הרדמה - טיפול בכאב, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה
תל אביב יפו - ויצמן 14077-7779222 (טלפון)
ד"ר גודוביק גלינה
שירותי בריאות כללית
הרדמה, הרדמה - גלי רדיו, הרדמה - טיפול בכאב, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה
תל אביב יפו - ויצמן 14077-7779222 (טלפון)
ד"ר גולדיק זאב
שירותי בריאות כללית
הרדמה, הרדמה - יח' התעוררות, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה
חיפה - כ"ץ יאיר 1204-8300044 (טלפון)
054-4545793 (נייד)
ד"ר גור אריה איתי
שירותי בריאות כללית
הרדמה, הרדמה - גלי רדיו, הרדמה - טיפול בכאב, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה
תל אביב יפו - ויצמן 14077-7779222 (טלפון)
ד"ר דוחן אלכס
שירותי בריאות כללית
הרדמה, הרדמה - טיפול בכאב, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה
רחובות - יהודה הלוי 3608-9416023 (טלפון)
ד"ר דוחן אלכס
שירותי בריאות כללית
הרדמה, הרדמה - טיפול בכאב, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה
באר שבע - בן צבי יצחק 1008-6267777 (טלפון)
ד"ר דוידוביץ שאול
שירותי בריאות כללית
הרדמה, הרדמה - טיפול בכאב, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה
תל אביב יפו - עמק ברכה 23050-5281380 (נייד)
ד"ר וטשסקי אליק
לאומית שירותי בריאות
הרדמה/מרפאת כאב
סניף מסילת ישרים
ירושלים - מסילת ישרים 14
02-5677677 (טלפון)
02-5677688 (פקס)
פרופ' וינברום אברהם
שירותי בריאות כללית
הרדמה, הרדמה - טיפול בכאב, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה
תל אביב יפו - הברזל 10050-7727593 (נייד)
פרופ' וינברום אברהם
שירותי בריאות כללית
הרדמה, הרדמה - טיפול בכאב, התייעצות עם רופא מומחה למתן חוו''ד שניה
תל אביב יפו - הא באייר 5603-6973237 (טלפון)
052-4266459 (נייד)
פרופ' וינברום אברהם
שירותי בריאות כללית
הרדמה - טיפול בכאב
פרופ' וינברום אברהם - תל אביב -יפו
תל אביב יפו - הברזל 10
050-7727593 (טלפון)