חיפוש רופאים

 

פרמטרים: בריאות הציבור

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
פרופ' בנימין יונתן
שירותי בריאות כללית
בריאות הציבור
מרכז בריאות הנפש - קרית אליעזר
חיפה - צה''ל 52
04-8590202 (טלפון)
04-8530178 (פקס)
פרופ' בנימין יונתן
שירותי בריאות כללית
בריאות הציבור
ד"ר רש-מרכז מקצועי - חיפה
חיפה - יצחק אלחנן 4
04-8109901 (טלפון)
04-8109923 (פקס)
ד"ר גרוניך נעמי
שירותי בריאות כללית
בריאות הציבור, רפואה פנימית
מרכז בקרה ארצי למחלת הסרטן
חיפה - מיכ''ל 7
04-8250460 (טלפון)
04-8250474 (טלפון)
ד"ר לנדסמן קרן
שירותי בריאות כללית
בריאות הציבור
מרכז בקרה ארצי למחלת הסרטן
חיפה - מיכ''ל 7
04-8250460 (טלפון)
04-8250474 (טלפון)
ד"ר לנדסמן קרן
שירותי בריאות כללית
בריאות הציבור
מרכז בקרה ארצי למחלת הסרטן
חיפה - חורב 2
04-8250460 (טלפון)
04-8250474 (טלפון)
ד"ר פינצוב מילה
שירותי בריאות כללית
בריאות הציבור
מרכז בקרה ארצי למחלת הסרטן
חיפה - מיכ''ל 7
04-8250460 (טלפון)
04-8250474 (טלפון)
ד"ר פינצוב מילה
שירותי בריאות כללית
בריאות הציבור
מרכז בקרה ארצי למחלת הסרטן
חיפה - חורב 2
04-8250460 (טלפון)
04-8250474 (טלפון)
ד"ר פליגלמן ענת
שירותי בריאות כללית
בריאות הציבור
מרכז בקרה ארצי למחלת הסרטן
חיפה - מיכ''ל 7
04-8250460 (טלפון)
04-8250474 (טלפון)
ד"ר פליגלמן ענת
שירותי בריאות כללית
בריאות הציבור
מרכז בקרה ארצי למחלת הסרטן
חיפה - חורב 2
04-8250460 (טלפון)
04-8250474 (טלפון)
פרופ' רנרט גד
שירותי בריאות כללית
בריאות הציבור
מרכז בקרה ארצי למחלת הסרטן
חיפה - מיכ''ל 7
04-8250460 (טלפון)
04-8250474 (טלפון)