חיפוש רופאים

 

פרמטרים: אחראי מנהלת סכרת

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
אחות סוכרת גב' רוני הרוש
קופת חולים מאוחדת
אחראי מנהלת סכרת
B2 ביתר-מרפאת התמרים
ביתר עילית - ישמח ישראל 1
02-5488700 (טלפון)
02-5488701 (פקס)
אחות סוכרת גב' רוני הרוש
קופת חולים מאוחדת
אחראי מנהלת סכרת
(A1 בית"ר-החיד"א (ביתר
ביתר עילית - החידא 1
02-5888444 (טלפון)
02-5888445 (פקס)
אחות סוכרת גב' רוני הרוש
קופת חולים מאוחדת
אחראי מנהלת סכרת
(A1 בית"ר - החיד"א (ביתר
ביתר עילית - החידא 1
02-5888444 (טלפון)
02-5888445 (פקס)