חיפוש רופאים

 

פרמטרים: אודיולוגיה - בדיקת שמיעה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
גב' אלימלך ליאת
שירותי בריאות כללית
אודיולוגיה - בדיקת שמיעה
היובל - אשקלון
אשקלון - חיים סלע 10
08-6748222 (טלפון)
08-6748230 (פקס)
גב' ורד צופית
שירותי בריאות כללית
אודיולוגיה - בדיקת שמיעה
רמז-מכון שמיעה ודיבור - רחובות
רחובות - דוד רמז 71
08-9445160 (טלפון)
08-9445161 (פקס)
גב' זליגמן שרית
שירותי בריאות כללית
אודיולוגיה - בדיקת שמיעה
יחידה להתפתחות הילד - נתניה
נתניה - שדרות בנימין 21
09-8304700 (טלפון)
09-8334390 (פקס)
גב' מארק ברוך מורן טינטי
שירותי בריאות כללית
אודיולוגיה - בדיקת שמיעה
מכון התפתחות הילד - באר שבע
באר שבע - יצחק רגר 2
08-6299600 (טלפון)
08-6299601 (טלפון)
08-6299619 (פקס)
גב' מארק ברוך מורן טינטי
שירותי בריאות כללית
אודיולוגיה - בדיקת שמיעה
יחידה להתפתחות הילד - באר שבע
באר שבע - יצחק רגר 2
08-6299600 (טלפון)
08-6299601 (טלפון)
08-6299619 (פקס)
גב' סגל חביבה
שירותי בריאות כללית
אודיולוגיה - בדיקת שמיעה
יחידה להתפתחות הילד - נתניה
נתניה - שדרות בנימין 21
09-8304700 (טלפון)
09-8334390 (פקס)
גב' סולנברגר אסנת
שירותי בריאות כללית
אודיולוגיה - בדיקת שמיעה
יחידה להתפתחות הילד - נתניה
נתניה - שדרות בנימין 21
09-8304700 (טלפון)
09-8334390 (פקס)
גב' קויפמן סוזי
שירותי בריאות כללית
אודיולוגיה - בדיקת שמיעה
יחידה להתפתחות הילד - נתניה
נתניה - שדרות בנימין 21
09-8304700 (טלפון)
09-8334390 (פקס)
גב' שבתאי שרה
שירותי בריאות כללית
אודיולוגיה - בדיקת שמיעה
יחידה להתפתחות הילד - נתניה
נתניה - שדרות בנימין 21
09-8304700 (טלפון)
09-8334390 (פקס)