חיפוש רופאים

 

פרמטרים: תלמים

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר וסילייב יבגני
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
תלמים
תלמים
08-6898155 (טלפון)
08-6891589 (פקס)
ד"ר ורדי גדעון
שירותי בריאות כללית
ילדים
תלמים
תלמים
08-6898155 (טלפון)
08-6891589 (פקס)
ד"ר לופינסקי ישראל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
תלמים
תלמים
08-6898155 (טלפון)
08-6891589 (פקס)
ד"ר נזרנקו אנדריי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
תלמים
תלמים
08-6898155 (טלפון)
08-6891589 (פקס)