חיפוש רופאים

 

פרמטרים: תל יוסף

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר טבנקין חוה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
תל יוסף
תל יוסף
04-6534952 (טלפון)
04-6531626 (פקס)
052-3322917 (נייד)
ד"ר טבנקין חוה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
תל יוסף
תל יוסף
04-6534952 (טלפון)
052-3322917 (טלפון)
04-6531626 (פקס)
ד"ר לבדייב ליליה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
תל יוסף
תל יוסף
04-6534952 (טלפון)
052-3322917 (טלפון)
04-6531626 (פקס)