חיפוש רופאים

 

פרמטרים: שפיים

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר חירם נצר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שפיים
שפיים
09-9523800 (טלפון)
09-9523225 (פקס)
ד"ר נאור נורה
שירותי בריאות כללית
ילדים
שפיים
שפיים
09-9523800 (טלפון)
09-9523225 (פקס)
ד"ר שוב עמי גלר יעל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שפיים
שפיים
09-9523219 (טלפון)
09-9523800 (טלפון)
09-9523225 (פקס)