חיפוש רופאים

 

פרמטרים: שערי תקווה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר ישורון משה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - שערי תקוה
שערי תקווה - יהלום 47
03-9361447 (טלפון)
03-9362925 (טלפון)
03-9361498 (פקס)
ד"ר ישורון משה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - שערי תקוה
שערי תקווה - יהלום 47
03-9361447 (טלפון)
03-9362925 (טלפון)
03-9361498 (פקס)
ד"ר יששכר אסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - שערי תקוה
שערי תקווה - יהלום 47
03-9361447 (טלפון)
03-9362925 (טלפון)
03-9361498 (פקס)
ד"ר מוכתר אלי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - שערי תקוה
שערי תקווה - יהלום 47
03-9361447 (טלפון)
03-9362925 (טלפון)
03-9361498 (פקס)
ד"ר צוקרמן ג'יי
שירותי בריאות כללית
ילדים
רופאים עצמאיים - שערי תקוה
שערי תקווה - יהלום 47
03-9361447 (טלפון)
03-9362925 (טלפון)
03-9361498 (פקס)
ד"ר צוקרמן ג'יי
שירותי בריאות כללית
ילדים
רופאים עצמאיים - שערי תקוה
שערי תקווה - יהלום 47
03-9361447 (טלפון)
03-9362925 (טלפון)
03-9361498 (פקס)