חיפוש רופאים

 

פרמטרים: שעלבים

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר דרזנר יצחק
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
נוף איילון-רופאים עצמאיים - שעלבים
שעלבים
08-9259121 (טלפון)
08-9259198 (פקס)
ד"ר דרזנר יצחק
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
נוף איילון-רופאים עצמאיים - שעלבים
שעלבים
08-9259121 (טלפון)
08-9259198 (פקס)
ד"ר מי רייך מרדכי
שירותי בריאות כללית
ילדים
נוף איילון-רופאים עצמאיים - שעלבים
שעלבים
08-9259121 (טלפון)
08-9259198 (פקס)
צימרמן דינה
קופת חולים מאוחדת
ילדים, תכנית ביקור בריא
שעלבים - רח' אריאל 27
קאופמן מיכאל
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה
שעלבים - רח' אריאל 27057-8411239 (טלפון)
ד"ר רייך מרדכי מי
שירותי בריאות כללית
ילדים
נוף איילון-רופאים עצמאיים - שעלבים
שעלבים
08-9259121 (טלפון)
08-9259198 (פקס)