חיפוש רופאים

 

פרמטרים: שמיר

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אלדר אריה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שמיר
שמיר
04-6947827 (טלפון)
04-6947844 (טלפון)
04-6947218 (פקס)
ד"ר דובנבוים גילדר ליאורה
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
שמיר04-6944166 (טלפון)
073-2284345 (פקס)