חיפוש רופאים

 

פרמטרים: שייח' דנון

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר גדבאן חוסיין
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רופאים עצמאיים - שייח דנון
שייח' דנון
04-9522117 (טלפון)
04-9522117 (פקס)
ד"ר ג'זמאוי וופא
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שייח דנון
שייח' דנון
04-8807570 (טלפון)
04-9520438 (פקס)
ד"ר ג'זמאוי וופא
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שייח דנון
שייח' דנון
04-8807570 (טלפון)
04-9520438 (פקס)
ד"ר זרקאוי איאד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שייח דנון
שייח' דנון
04-8807570 (טלפון)
04-9520438 (פקס)
ד"ר זרקאוי איאד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שייח דנון
שייח' דנון
04-8807570 (טלפון)
04-9520438 (פקס)
ד"ר טרזובה לידיה
שירותי בריאות כללית
נשים
שייח דנון
שייח' דנון
04-8807570 (טלפון)
04-9520438 (פקס)
ד"ר טרזובה לידיה
שירותי בריאות כללית
נשים
שייח דנון
שייח' דנון
04-8807570 (טלפון)
04-9520438 (פקס)
ד"ר מטאנס סלים
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שייח' דנון04-9522995 (טלפון)
ד"ר מטאנס סלים
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר מטאנס סלים - שייח' דנון
שייח' דנון
04-9522995 (טלפון)
ד"ר סריס סאמי
שירותי בריאות כללית
ילדים
שייח דנון
שייח' דנון
04-8807570 (טלפון)
04-9520438 (פקס)
ד"ר סריס סאמי
שירותי בריאות כללית
ילדים
שייח דנון
שייח' דנון
04-8807570 (טלפון)
04-9520438 (פקס)