חיפוש רופאים

 

פרמטרים: רמות

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר בן ארי דניאל שמעון
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
זוסמן יצחק,ד"ר
רמות - נוף רמות 74
002-5869190 (טלפון)
02-5861827 (טלפון)
002-5862087 (פקס)
ד"ר בר חנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רמות
רמות
04-6731332 (טלפון)
04-6737932 (פקס)
ד"ר בר חנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רמות
רמות
04-6731332 (טלפון)
04-6737932 (פקס)
ד"ר זוסמן יצחק צבי
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
זוסמן יצחק,ד"ר
רמות - נוף רמות 74
002-5869190 (טלפון)
02-5861827 (טלפון)
002-5862087 (פקס)
זוסמן אובן יצחק
קופת חולים מאוחדת
רפואת משפחה
רמות - תפארת רמות02-5869190 (טלפון)
זוסמן אובן יצחק
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה
רמות - רח' נוף רמות 4702-5869190 (טלפון)