חיפוש רופאים

 

פרמטרים: רכסים

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אורן אמנון
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רכסים האירוסים-רופאים עצמאיים - רכסים
רכסים - האירוסים 2
04-8807525 (טלפון)
04-9040433 (פקס)
ד"ר אלפרן מרדכי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רכסים
רכסים - האירוסים 2
04-8807525 (טלפון)
04-9040433 (פקס)
ד"ר אלפרן מרדכי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גבעת החרובים-רופאים עצמאיים - רכסים
רכסים - האירוסים 2
04-8807525 (טלפון)
04-9040433 (פקס)
ד"ר אלפרן מרדכי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גבעת החרובים-רופאים עצמאיים - רכסים
רכסים - האירוסים 2
04-8807525 (טלפון)
04-9040433 (פקס)
ד"ר אלפרן מרדכי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רכסים האירוסים-רופאים עצמאיים - רכסים
רכסים - האירוסים 2
04-8807525 (טלפון)
04-9040433 (פקס)
ד"ר בורשאי אוה
לאומית שירותי בריאות
מחלות עור ומין
סניף רכסים
רכסים - דרך הרב 1
04-9049800 (טלפון)
04-9049809 (פקס)
בלייז ילנה
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה, תכנית ביקור בריא
מרפאת כפר חסידים
רכסים - רח' הקמה 1
04-9849211 (טלפון)
04-9849212 (פקס)
בלייז ילנה
קופת חולים מאוחדת
רפואת משפחה
רכסים - לב אליהו 1404-9040304 (טלפון)
04-8658540 (פקס)
בלייז ילנה
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה
רכסים
רכסים - לב אליהו 14
04-9040304 (טלפון)
ד"ר בן ארי אברהם
לאומית שירותי בריאות
כירורגיה אורתופ
סניף רכסים
רכסים - דרך הרב 1
04-9049800 (טלפון)
049049809 (פקס)
ד"ר גופמן אלכסנדר
מכבי שירותי בריאות
אורתופדיה
סניף רכסים
רכסים - סביון 40
04-8141845 (טלפון)
073-2284315 (פקס)
1-700-505353 (זימון תורים)
3555* (זימון תורים)
גור לאוטמן אלוירה
קופת חולים מאוחדת
עיניים
מרפאת כפר חסידים
רכסים - רח' הקמה 1
04-9849211 (טלפון)
04-9849212 (פקס)
ד"ר גור לאוטמן אלוירה
מכבי שירותי בריאות
עיניים
רכסים - דקל 1104-6555719 (טלפון)
04-6555719 (פקס)
053-9956160 (זימון תורים)
ד"ר גור לאוטמן אלוירה
מכבי שירותי בריאות
עיניים
מרכז רפואי רכסים
רכסים - סביון 40
04-8141845 (טלפון)
073-2284315 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר גור לאוטמן אלוירה
שירותי בריאות כללית
עיניים
ד"ר גור לאוטמן אלוירה - רכסים
רכסים - דקל 11
04-6555719 (טלפון)
053-8253552 (טלפון)