חיפוש רופאים

 

פרמטרים: ריינה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אבו אחמד עזמי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ריינה
ריינה
04-6085300 (טלפון)
04-6085301 (טלפון)
04-6461263 (פקס)
ד"ר אבו אחמד עזמי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ריינה
ריינה
04-6085300 (טלפון)
04-6085301 (טלפון)
04-6461263 (פקס)
ד"ר בסול הישאם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ריינה04-6553968 (טלפון)
052-2617859 (נייד)
ד"ר בסול הישאם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר בסול הישאם - ריינה
ריינה
04-6553968 (טלפון)
052-2617859 (טלפון)
ד"ר בראנסה סאהר
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
ריינה04-6001803 (טלפון)
04-9128734 (פקס)
053-9956174 (זימון תורים)
בראנסה סאהר
קופת חולים מאוחדת
ילדים
ריינה - 457 .ת.ד04-6001803 (טלפון)
בשארת דומיא
שירותי בריאות כללית
תזונה ודיאטה
ריינה
ריינה
04-6085300 (טלפון)
04-6085301 (טלפון)
04-6461263 (פקס)
בשארת דומיא
שירותי בריאות כללית
תזונה ודיאטה
כפר ריינה- בית מרקחת
ריינה
04-6085310 (טלפון)
04-6080594 (פקס)
גב' בשארת דומיא
שירותי בריאות כללית
תזונה ודיאטה
ריינה
ריינה
04-6085300 (טלפון)
04-6085301 (טלפון)
04-6461263 (פקס)
ד"ר חורי נביל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ריינה
ריינה
04-6085311 (טלפון)
04-6461263 (פקס)
ד"ר חורי נביל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ריינה
ריינה
04-6085300 (טלפון)
04-6085301 (טלפון)
04-6461263 (פקס)
ד"ר חילו וסים
מכבי שירותי בריאות
עיניים
ריינה04-6001803 (טלפון)
04-9128734 (פקס)
054-7929909 (זימון תורים)
ד"ר חמאיסי פהים
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ריינה
ריינה
04-6085303 (טלפון)
04-6461263 (פקס)
ד"ר חשיבון כמיל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר חשיבן כמיל/ד"ר מטאנס ח'אלד - ריינה
ריינה
04-6464287 (טלפון)
04-6464287 (פקס)
ד"ר חשיבון כמיל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר חשיבן כמיל/ד"ר מטאנס ח'אלד - ריינה
ריינה
04-6464287 (טלפון)
04-6464287 (פקס)