חיפוש רופאים

 

פרמטרים: רומת היב

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר חסן יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רומת הייב
רומת היב
04-6518959 (טלפון)
04-6518960 (טלפון)
04-6518962 (פקס)
ד"ר חסן יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
רומת הייב
רומת היב
04-6518959 (טלפון)
04-6518962 (פקס)