חיפוש רופאים

 

פרמטרים: קרית ספר

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר רבינוביץ רונן
לאומית שירותי בריאות
מחלות עיניים
דר' רבינוביץ רונן
קרית ספר - קצות חושן 21/31
008-9286876 (טלפון)
03-5114090 (טלפון)
000-0000000 (פקס)