חיפוש רופאים

 

פרמטרים: קציר-חריש

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר טרמן אמיליה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
חריש
קציר-חריש - זוויתן 13
04-6255140 (טלפון)
04-6255007 (פקס)
ד"ר מסרי רביע
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
קציר
קציר-חריש - דרך האלון 143
04-6253595 (טלפון)
04-6254121 (פקס)
ד"ר מסרי רביע
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
קציר
קציר-חריש - דרך האלון 143
04-6253595 (טלפון)
04-6254121 (פקס)
ד"ר צור אורית
שירותי בריאות כללית
ילדים
קציר
קציר-חריש - דרך האלון 143
04-6253595 (טלפון)
04-6254121 (פקס)
ד"ר צור אורית
שירותי בריאות כללית
ילדים
קציר - טיפת חלב
קציר-חריש
04-6253595 (טלפון)
04-6254121 (פקס)
קורולין אלכסנדר
קופת חולים מאוחדת
רפואת משפחה
קציר-חריש - ליד המועצה04-6253445 (טלפון)
04-6254151 (פקס)
קורולין אלכסנדר
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה
ליד המועצה קציר
קציר-חריש - שדרות האמרים 49
04-6253445 (טלפון)
04-6254151 (פקס)