חיפוש רופאים

 

פרמטרים: פסגות

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר בלה ליובוב
שירותי בריאות כללית
טיפת חלב
פסגות
פסגות
02-9709554 (טלפון)
02-9973025 (טלפון)
02-9974657 (פקס)
ד"ר בלה ליובוב
שירותי בריאות כללית
ילדים
פסגות
פסגות
02-9709554 (טלפון)
02-9973025 (טלפון)
02-9974657 (פקס)
ד"ר בן חי טומס
שירותי בריאות כללית
ילדים
פסגות
פסגות
02-9709554 (טלפון)
02-9973025 (טלפון)
02-9974657 (פקס)
ד"ר מדזינסקי יהודית
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
פסגות
פסגות
02-9709554 (טלפון)
02-9973025 (טלפון)
02-9974657 (פקס)
ד"ר מדזינסקי יהודית
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
פסגות
פסגות
02-9709554 (טלפון)
02-9973025 (טלפון)
02-9974657 (פקס)