חיפוש רופאים

 

פרמטרים: עשרת

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר דונסקי אבירם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מרכז בריאות - עשרת
עשרת
08-8591766 (טלפון)
08-8594989 (טלפון)
08-8594405 (פקס)
ד"ר דונסקי אבירם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מרכז בריאות - עשרת
עשרת
08-8591766 (טלפון)
08-8594989 (טלפון)
08-8594405 (פקס)
ד"ר וולפיש יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מרכז בריאות - עשרת
עשרת
08-8591766 (טלפון)
08-8594989 (טלפון)
08-8594405 (פקס)
ד"ר וולפיש יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מרכז בריאות - עשרת
עשרת
08-8591766 (טלפון)
08-8594989 (טלפון)
08-8594405 (פקס)
ד"ר וייסמן סילבה
שירותי בריאות כללית
ילדים
מרכז בריאות - עשרת
עשרת
08-8591766 (טלפון)
08-8594989 (טלפון)
08-8594405 (פקס)
ד"ר וייסמן סילבה
שירותי בריאות כללית
ילדים
מרכז בריאות - עשרת
עשרת
08-8591766 (טלפון)
08-8594989 (טלפון)
08-8594405 (פקס)