חיפוש רופאים

 

פרמטרים: ערערה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
אבו ראשד מוחמד
קופת חולים מאוחדת
נוירולוגיה ילדים
ערערה
ערערה - מרכז הכפר
04-6354273 (טלפון)
04-6351997 (פקס)
אבו רקיה שדא
קופת חולים מאוחדת
דיאטה קלינית
ערערה
ערערה - מרכז הכפר
04-6354273 (טלפון)
04-6351997 (פקס)
אבו רקיה שדא
קופת חולים מאוחדת
דיאטה קלינית
ערה
ערערה - ערה
04-6384828 (טלפון)
04-6384853 (פקס)
אבו רקיה שדא
קופת חולים מאוחדת
דיאטה קלינית
ערערה
ערערה - סמוך למרפאה הרא
04-8264791 (טלפון)
04-6351997 (פקס)
אבו רקיה שדא
קופת חולים מאוחדת
דיאטה קלינית
ערערה
ערערה - ערה
04-6384828 (טלפון)
04-6351997 (פקס)
אבו רקיה שדא
קופת חולים מאוחדת
דיאטה קלינית
ערערה - מרכז הכפר סאלם
ד"ר אבו שיכה סמיר
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
ערערה - כפר עארה04-6354015 (טלפון)
04-6354015 (פקס)
ד"ר אבו-רימה סמיר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ערערה04-6356872 (טלפון)
04-6356872 (פקס)
ד"ר אבו-רימה סמיר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר אבו רימה סמיר - ערערה
ערערה
04-6356872 (טלפון)
04-6356872 (פקס)
ד"ר אגבאריה אחמד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ערה
ערערה
04-6353319 (טלפון)
04-6355254 (טלפון)
04-6357248 (טלפון)
04-6355988 (פקס)
ד"ר אגבאריה אחמד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל דהרת
ערערה
04-6352748 (טלפון)
ד"ר אגבאריה אחמד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ערה
ערערה
04-6353319 (טלפון)
04-6355254 (טלפון)
04-6355988 (פקס)
ד"ר אגבאריה אחמד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל דהרת
ערערה
04-6352748 (טלפון)
ד"ר אערידי פתחי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ערה
ערערה
04-6353319 (טלפון)
04-6355254 (טלפון)
04-6357248 (טלפון)
04-6355988 (פקס)
ד"ר אערידי פתחי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ערה
ערערה
04-6353319 (טלפון)
04-6355254 (טלפון)
04-6355988 (פקס)