חיפוש רופאים

 

פרמטרים: עפרה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר ארליכמן מתי
שירותי בריאות כללית
ילדים
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר ארליכמן מתי
שירותי בריאות כללית
טיפת חלב
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר בלה ליובוב
שירותי בריאות כללית
ילדים
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר בלה ליובוב
שירותי בריאות כללית
ילדים
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר דוכן יעקב
שירותי בריאות כללית
עור
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר זילברשטין לירון
שירותי בריאות כללית
ילדים
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר טרנר דניאל
שירותי בריאות כללית
נשים
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר טרנר דניאל
שירותי בריאות כללית
סקירת מערכות
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר כהן פרץ
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר כהן פרץ
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר לוין יבגני
שירותי בריאות כללית
פסיכיאטריה
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
גב' ליטבין שרה
שירותי בריאות כללית
תזונה ודיאטה
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר נקש חנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר נקש חנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)
ד"ר שרעבי דיאנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עופרה
עפרה - ט' באייר
02-9706888 (טלפון)
02-9975664 (פקס)