חיפוש רופאים

 

פרמטרים: עמיעד

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר וייס יהודה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עמיעד
עמיעד
04-6933566 (טלפון)
04-6909306 (פקס)
ד"ר חרש ברוך
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עמיעד
עמיעד
04-6909306 (טלפון)
04-6909566 (טלפון)
04-6909306 (פקס)