חיפוש רופאים

 

פרמטרים: עלי

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אברמוביץ אהרון
שירותי בריאות כללית
ילדים
עלי
עלי
02-9947070 (טלפון)
02-9400166 (פקס)
ד"ר אברמוביץ אהרון
שירותי בריאות כללית
ילדים
עלי
עלי
02-9947070 (טלפון)
02-9400166 (פקס)
ד"ר ברנשטיין איתמר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עלי
עלי
02-9947070 (טלפון)
02-9400166 (פקס)
ד"ר דניאלס ברונווין שמחה
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
עלי - האורן 01002-9943175 (טלפון)
02-9947099 (פקס)
ד"ר דניאלס ברונווין שמחה
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
עלי02-9943175 (טלפון)
02-9947099 (פקס)
ד"ר הוכלר הילה
שירותי בריאות כללית
נשים
עלי
עלי
02-9947070 (טלפון)
02-9400166 (פקס)
ד"ר טרנר דניאל
שירותי בריאות כללית
נשים
עלי
עלי
02-9947070 (טלפון)
02-9400166 (פקס)
ד"ר טרנר דניאל
שירותי בריאות כללית
נשים
עלי
עלי
02-9947070 (טלפון)
02-9400166 (פקס)
ד"ר ליובוביץ ליובוב
שירותי בריאות כללית
עלי
עלי
02-9947070 (טלפון)
02-9400166 (פקס)
ד"ר צורף עפרה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עלי
עלי
02-9947070 (טלפון)
02-9400166 (פקס)
ד"ר צורף עפרה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עלי
עלי
02-9947070 (טלפון)
02-9400166 (פקס)
ד"ר שוסטר משה
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
עלי02-9943175 (טלפון)
02-9947099 (פקס)