חיפוש רופאים

 

פרמטרים: עין דור

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר (אלכסנדר) גרוזמן אלון
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עין דור
עין דור
04-6770266 (פקס)
054-6770409 (נייד)
ד"ר גרוזמן אלון (אלכסנדר)
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עין דור
עין דור
04-6770409 (טלפון)
04-6770447 (טלפון)
04-6770266 (פקס)