חיפוש רופאים

 

פרמטרים: נצרת

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אבו אחמד גמאל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
נצרת - תופיק זיאד04-6576123 (טלפון)
ד"ר אבו אחמד גמאל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר אבו אחמד עזמי - נצרת
נצרת
04-6454190 (טלפון)
04-6012008 (פקס)
ד"ר אבו אחמד גמאל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר אבו אחמד עזמי - נצרת
נצרת - 26
04-6454190 (טלפון)
04-6012008 (פקס)
ד"ר אבו אחמד עזמי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
נצרת - תופיק זיאד04-6576123 (טלפון)
04-6012008 (פקס)
ד"ר אבו אחמד עזמי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מכון אונקולוגי - נצרת
נצרת
04-6025221 (טלפון)
ד"ר אבו אחמד עזמי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר אבו אחמד עזמי - נצרת
נצרת - 26
04-6454190 (טלפון)
04-6012008 (פקס)
ד"ר אבו אחמד ראמז
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
נצרת - תופיק זיאד04-6470449 (טלפון)
04-6470990 (פקס)
ד"ר אבו אחמד ראמז
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר אבו אחמד ראמז - נצרת
נצרת - 1
04-6470449 (טלפון)
054-4790759 (טלפון)
ד"ר אבו אל עסל עאמר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
דיאנא - נצרת
נצרת - פאולוס השישי
04-6459666 (טלפון)
04-6572022 (פקס)
ד"ר אבו אל עסל עאמר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
דיאנא - נצרת
נצרת - פאולוס השישי
04-6459666 (טלפון)
04-6572022 (פקס)
אבו אלהיג'א סאמי
קופת חולים מאוחדת
ילדים
נצרת - מגדלי נצרת
נצרת - מארג' אבן עאמר 5
04-6123333 (טלפון)
04-6123334 (פקס)
אבו ג'בל אמין
שירותי בריאות כללית
כירורגיה פלסטית
כללית אסתטיקה - נצרת
נצרת
04-6026100 (טלפון)
2829* (טלפון)
04-6026111 (פקס)
ד"ר אבו ג'בל עומר
שירותי בריאות כללית
רפואת שיניים
כללית סמייל - נצרת
נצרת
04-6026100 (טלפון)
04-6026120 (פקס)
ד"ר אבו גזאלה מוחמד
שירותי בריאות כללית
כירורגיה
דיאנא - נצרת
נצרת - פאולוס השישי
04-6459666 (טלפון)
04-6572022 (פקס)
ד"ר אבו גזאלה מוחמד
שירותי בריאות כללית
כירורגיה
מגדלי נצרת - כירורגיה
נצרת - מרג' אבן עאמר 15
04-6129500 (טלפון)