חיפוש רופאים

 

פרמטרים: ניר יצחק

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר בירנבאום הלנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ניר יצחק
ניר יצחק
08-9983333 (טלפון)
08-9983489 (טלפון)
08-9989069 (פקס)
ד"ר בירנבאום הלנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ניר יצחק
ניר יצחק
08-9983333 (טלפון)
08-9983489 (טלפון)
08-9989069 (פקס)