חיפוש רופאים

 

פרמטרים: ניר יפה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר ספקטור רבקה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גוש אומן
ניר יפה
04-6591491 (טלפון)
04-6405992 (פקס)