חיפוש רופאים

 

פרמטרים: ניצן

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אוטו אולגה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ניצן
ניצן
08-6897199 (טלפון)
08-6897874 (טלפון)
08-6898191 (פקס)
ד"ר אוטו אולגה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ניצן
ניצן
08-6897199 (טלפון)
08-6897874 (טלפון)
08-6898191 (פקס)
ד"ר גוטמן ז'נט
שירותי בריאות כללית
ילדים
ניצן-תחנת טיפת חלב
ניצן
08-6897199 (טלפון)
08-6897874 (טלפון)
ד"ר גוטמן ז'נט
שירותי בריאות כללית
ניצן-תחנת טיפת חלב
ניצן
08-6897199 (טלפון)
08-6897874 (טלפון)
ד"ר קרני אלון
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ניצן
ניצן
08-6897199 (טלפון)
08-6897874 (טלפון)
08-6898191 (פקס)
ד"ר קרני אלון
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ניצן
ניצן
08-6897199 (טלפון)
08-6897874 (טלפון)
08-6898191 (פקס)
שרעבי שלום שרית
שירותי בריאות כללית
ניצן-תחנת טיפת חלב
ניצן
08-6897199 (טלפון)
08-6897874 (טלפון)
גב' שרעבי שלום שרית
שירותי בריאות כללית
ניצן
ניצן
08-6897199 (טלפון)
08-6897874 (טלפון)
08-6898191 (פקס)
גב' שרעבי שלום שרית
שירותי בריאות כללית
ניצן-תחנת טיפת חלב
ניצן
08-6897199 (טלפון)
08-6897874 (טלפון)