חיפוש רופאים

 

פרמטרים: משמר השרון

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר איילון - גלעד טלילה
שירותי בריאות כללית
ילדים
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
ד"ר איילון - גלעד טלילה
שירותי בריאות כללית
ילדים
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
ד"ר אמסטר-קרני טוני
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
ד"ר אמסטר-קרני טוני
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
ד"ר גליקמן חגית
שירותי בריאות כללית
נשים
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
גרונדמן רינת
שירותי בריאות כללית
תזונה ודיאטה
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
גב' גרונדמן רינת
שירותי בריאות כללית
תזונה ודיאטה
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
ד"ר דוד סומר
שירותי בריאות כללית
עור
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
ד"ר דוד סומר
שירותי בריאות כללית
עור
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
ד"ר הילמן יואב
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
ד"ר הילמן יואב
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
ד"ר זקס צבי
שירותי בריאות כללית
אף אוזן גרון
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
ד"ר זקס צבי
שירותי בריאות כללית
אף אוזן גרון
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
מילר מאירי נופר
שירותי בריאות כללית
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)
גב' סגל מיכל
שירותי בריאות כללית
תזונה ודיאטה
שרונים - משמר השרון
משמר השרון
09-8661500 (טלפון)
09-8989270 (פקס)