חיפוש רופאים

 

פרמטרים: מצר

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר זליגמן דנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מצר
מצר
04-6387000 (טלפון)
04-6387088 (טלפון)
04-6387980 (פקס)