חיפוש רופאים

 

פרמטרים: מעלה אפרים

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אגא זיאד
שירותי בריאות כללית
עור
מעלה אפרים
מעלה אפרים
02-9941484 (טלפון)
02-9941674 (טלפון)
02-9943031 (פקס)
ד"ר אולשה עודד
לאומית שירותי בריאות
כירורגיה כללית
סניף מעלה אפריים
מעלה אפרים - ד.נ. מזרח בנימין .ד1291
02-9941199 (טלפון)
02-9409287 (פקס)
ד"ר אטל דוד פייר
שירותי בריאות כללית
אף אוזן גרון
מעלה אפרים
מעלה אפרים
02-5425400 (טלפון)
02-9943031 (פקס)
מר אלרן חיים זאב
שירותי בריאות כללית
פיזיותרפיה
פיזיותרפיה - מעלה אפרים
מעלה אפרים
02-5425400 (טלפון)
02-9943031 (פקס)
ד"ר בנאבו דן שרל
שירותי בריאות כללית
אף אוזן גרון
מעלה אפרים
מעלה אפרים
02-5425400 (טלפון)
02-9943031 (פקס)
ד"ר גולנדר יוליוס
שירותי בריאות כללית
ילדים, נאונטולוגיה (יילודים)
מעלה אפרים
מעלה אפרים
02-9941484 (טלפון)
02-9941674 (טלפון)
02-9943031 (פקס)
ד"ר גולנדר יוליוס
שירותי בריאות כללית
נאונטולוגיה (יילודים)
מעלה אפרים
מעלה אפרים
02-5425400 (טלפון)
02-9943031 (פקס)
ד"ר דייל ארי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מעלה אפרים
מעלה אפרים
02-5425400 (טלפון)
02-9943031 (פקס)
ד"ר הודיס יחיאל
לאומית שירותי בריאות
רפואה ראשונ/כלל
סניף מעלה אפריים
מעלה אפרים - ד.נ. מזרח בנימין .ד1291
02-9941199 (טלפון)
02-9409287 (פקס)
ד"ר זילברשטין לירון
לאומית שירותי בריאות
ילדים
סניף מעלה אפריים
מעלה אפרים - ד.נ. מזרח בנימין .ד1291
02-9941199 (טלפון)
02-9409287 (פקס)
ד"ר ליבשין רפולד
שירותי בריאות כללית
אורתופדיה
מעלה אפרים
מעלה אפרים
02-9941484 (טלפון)
02-9941674 (טלפון)
02-9943031 (פקס)
ד"ר עמרן הרצל
שירותי בריאות כללית
נשים
מעלה אפרים
מעלה אפרים
02-9941484 (טלפון)
02-9941674 (טלפון)
02-9943031 (פקס)
ד"ר עמרן הרצל
שירותי בריאות כללית
נשים
מעלה אפרים
מעלה אפרים
02-5425400 (טלפון)
02-9943031 (פקס)
ד"ר פייר אטל דוד
שירותי בריאות כללית
אף אוזן גרון
מעלה אפרים
מעלה אפרים
02-9941484 (טלפון)
02-9941674 (טלפון)
02-9943031 (פקס)
ד"ר פיליפס מרים
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מעלה אפרים
מעלה אפרים
02-9941484 (טלפון)
02-9941674 (טלפון)
02-9943031 (פקס)