חיפוש רופאים

 

פרמטרים: מעגן מיכאל

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר גינזבורג יואב
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מעגן מיכאל
מעגן מיכאל
04-6394139 (טלפון)
04-6394221 (טלפון)
04-6399582 (טלפון)
04-6394271 (פקס)
ד"ר גינזבורג יואב
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מעגן מיכאל
מעגן מיכאל
04-6394139 (טלפון)
04-6394221 (טלפון)
04-6399582 (טלפון)
04-6394271 (פקס)
ד"ר עד מי דן אל
שירותי בריאות כללית
נשים
מעגן מיכאל
מעגן מיכאל
04-6394139 (טלפון)
04-6394221 (טלפון)
04-6399582 (טלפון)
04-6394271 (פקס)