חיפוש רופאים

 

פרמטרים: מסעודין אל-עזאזמה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר חבקין יוסף
שירותי בריאות כללית
נשים
אל עזזמה - ביר הדאז'
מסעודין אל-עזאזמה
08-6824111 (טלפון)
08-6824121 (פקס)
ד"ר מלב אנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל עזזמה - ביר הדאז'
מסעודין אל-עזאזמה
08-6824111 (טלפון)
08-6824121 (פקס)
ד"ר מלב אנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל עזזמה - ביר הדאז'
מסעודין אל-עזאזמה
08-6824111 (טלפון)
08-6824121 (פקס)
ד"ר תראבין סלמאן
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל עזזמה - ביר הדאז'
מסעודין אל-עזאזמה
08-6824111 (טלפון)
08-6824121 (פקס)
ד"ר תראבין סלמאן
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל עזזמה - ביר הדאז'
מסעודין אל-עזאזמה
08-6824111 (טלפון)
08-6824121 (פקס)