חיפוש רופאים

 

פרמטרים: מזרעה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אסלאן אוסאמה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר אוסמה אסלן - מזרעה
מזרעה
04-9822610 (טלפון)
04-9822610 (פקס)
ד"ר אסלאן אוסאמה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר אוסמה אסלן - מזרעה
מזרעה
04-9822610 (טלפון)
04-9822610 (פקס)
ד"ר גדבאן סאלח
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מזרעה04-9820291 (טלפון)
04-9820514 (טלפון)
04-9820291 (פקס)
ד"ר גדבאן סאלח
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר גדבאן סאלח - מזרעה
מזרעה
04-9820291 (טלפון)
04-9820514 (טלפון)
04-9820291 (פקס)
ד"ר ג'רייס דאוד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מזרעה
מזרעה
04-9521085 (טלפון)
04-9824923 (טלפון)
04-9520905 (פקס)
ד"ר ג'רייס דאוד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מזרעה
מזרעה
04-9521085 (טלפון)
04-9824923 (טלפון)
04-9520905 (פקס)
ד"ר חג'אזי עאדל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מזרעה04-9521378 (טלפון)
ד"ר חג'אזי עאדל
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ד"ר חג'אזי עאדל - מזרעה
מזרעה
04-9521378 (טלפון)
ד"ר סריס סאמי
שירותי בריאות כללית
ילדים
מזרעה
מזרעה
04-9521085 (טלפון)
04-9824923 (טלפון)
04-9520905 (פקס)
ד"ר סריס סאמי
שירותי בריאות כללית
ילדים
מזרעה
מזרעה
04-9521085 (טלפון)
04-9824923 (טלפון)
04-9520905 (פקס)