חיפוש רופאים

 

פרמטרים: מזכרת בתיה

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר און אבנר
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
מזכרת בתיה - שד אליהו 1008-9350563 (פקס)
08-9350563 (זימון תורים)
ד"ר און אבנר
מכבי שירותי בריאות
משפחה, פנימית וכללית
סניף מזכרת בתיה
מזכרת בתיה - שד בגין מנחם 2
08-9450440 (טלפון)
073-2284795 (פקס)
3555* (זימון תורים)
און אבנר
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה
קומה ראשונה
מזכרת בתיה - שד אליהו 10
08-9350563 (טלפון)
ד"ר אור יובל
שירותי בריאות כללית
נשים
מזכרת בתיה - שדרות אליהו 808-9348650 (טלפון)
08-9348650 (פקס)
ד"ר אור יובל
שירותי בריאות כללית
נשים
ד"ר אור יובל - מזכרת בתיה
מזכרת בתיה - שדרות אליהו 8
08-9348650 (טלפון)
08-9348650 (פקס)
בוקסנבוים גבריאלה
קופת חולים מאוחדת
רפואת משפחה
מזכרת בתיה
מזכרת בתיה - שד' אליהו פינת 10
08-9371919 (טלפון)
08-9371904 (פקס)
בוקסנבוים גבריאלה
קופת חולים מאוחדת
פנימית כללית ומשפחה
מזכרת בתיה (פינת הלילך)
מזכרת בתיה - שד' אליהו 10
08-9371919 (טלפון)
08-9371904 (פקס)
בן אהרון אוריאל
קופת חולים מאוחדת
כירורגיה
מזכרת בתיה
מזכרת בתיה - שד' אליהו פינת 10
08-9371919 (טלפון)
08-9371904 (פקס)
בן אהרון אוריאל
קופת חולים מאוחדת
כירורגיה
מזכרת בתיה (פינת הלילך)
מזכרת בתיה - שד' אליהו 10
08-9371919 (טלפון)
08-9371904 (פקס)
ד"ר בן יעקב ישראל
שירותי בריאות כללית
רפואת שיניים ילדים
כללית סמייל - מזכרת בתיה
מזכרת בתיה - שדרות מנחם בגין 2
08-6215785 (טלפון)
08-6582827 (פקס)
ד"ר בצלאל שחל
מכבי שירותי בריאות
אורתופדיה
סניף מזכרת בתיה
מזכרת בתיה - שד בגין מנחם 2
08-9450440 (טלפון)
073-2284795 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר בצלאל שחל
מכבי שירותי בריאות
אורתופדיה
מזכרת בתיה - שד בגין מנחם 208-9450440 (טלפון)
073-2284795 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר בצלאל שחל
מכבי שירותי בריאות
אורתופדיה
מרכז רפואי מזכרת בתיה
מזכרת בתיה - שד בגין מנחם 2
08-9450440 (טלפון)
073-2284795 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר ברודסקי אולג
מכבי שירותי בריאות
אורולוגיה
סניף מזכרת בתיה
מזכרת בתיה - שד בגין מנחם 2
08-9450440 (טלפון)
073-2284798 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר ברזילי ערן
שירותי בריאות כללית
נשים
קניון מזכרת בתיה
מזכרת בתיה - שדרות מנחם בגין 2
08-8651366 (טלפון)
08-8651359 (פקס)