חיפוש רופאים

 

פרמטרים: מודיעין-מכבים-ר

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
אבו סנינה כרים
קופת חולים מאוחדת
אורתופד ילדים
מודיעין עזריאלי (קומה3 בית אלעזר)
מודיעין-מכבים-ר - לב העיר 16
08-9737000 (טלפון)
08-9737001 (פקס)
אבו סנינה כרים
קופת חולים מאוחדת
אורתופד ילדים
מודיעין לב העיר (קומה3 בית אלעזר)
מודיעין-מכבים-ר - לב העיר 16
08-9737000 (טלפון)
08-9737001 (פקס)
אבנת תמיר שרון
קופת חולים מאוחדת
אף אוזן וגרון
מודיעין לב העיר (קומה3 בית אלעזר)
מודיעין-מכבים-ר - לב העיר 16
08-9737000 (טלפון)
08-9737001 (פקס)
ד"ר אופירם אלישע
לאומית שירותי בריאות
כירורגיה אורתופ
מרפאת מומחים קניון מודיעין
מודיעין-מכבים-ר - ערער 9
057-2224222 (טלפון)
008-9730247 (פקס)
אורון אמיר
קופת חולים מאוחדת
אורתופדיה
מודיעין-מכבים-ר - ערער 908-9707859 08-9707860 (טלפון)
אורון שרית
קופת חולים מאוחדת
יילוד וגניקולוגיה
מודיעין עזריאלי (קומה3 בית אלעזר)
מודיעין-מכבים-ר - לב העיר 16
08-9737000 (טלפון)
08-9737001 (פקס)
אורון שרית
קופת חולים מאוחדת
נשים ויילוד
מודיעין לב העיר (קומה3 בית אלעזר)
מודיעין-מכבים-ר - לב העיר 16
08-9737000 (טלפון)
08-9737001 (פקס)
אושרובסקי אלה
קופת חולים מאוחדת
ילדים
מודיעין עזריאלי (קומה3 בית אלעזר)
מודיעין-מכבים-ר - לב העיר 16
08-9737000 (טלפון)
08-9737001 (פקס)
אושרובסקי אלה
קופת חולים מאוחדת
ילדים
מודיעין לב העיר (קומה3 בית אלעזר)
מודיעין-מכבים-ר - לב העיר 16
איש שלום מאיה
קופת חולים מאוחדת
אנדוקרינולוגיה
מודיעין-שימשוני
מודיעין-מכבים-ר - שמואל הנביא 6
08-9735111 (טלפון)
08-9735124 (פקס)
אלגום אבי אשר
קופת חולים מאוחדת
נוירולוגיה
מודיעין עזריאלי (קומה3 בית אלעזר)
מודיעין-מכבים-ר - לב העיר 16
08-9737000 (טלפון)
08-9737001 (פקס)
אלגום אבי אשר
קופת חולים מאוחדת
נוירולוגיה
מודיעין לב העיר (קומה3 בית אלעזר)
מודיעין-מכבים-ר - לב העיר 16
08-9737000 (טלפון)
08-9737001 (פקס)
אליצור שי
קופת חולים מאוחדת
פריון
מודיעין עזריאלי (קומה3 בית אלעזר)
מודיעין-מכבים-ר - לב העיר 16
08-9737000 (טלפון)
08-9737001 (פקס)
אליצור שי
קופת חולים מאוחדת
נשים פריון
מודיעין לב העיר (קומה3 בית אלעזר)
מודיעין-מכבים-ר - לב העיר 16
08-9737000 (טלפון)
08-9737001 (פקס)
אלקלעי מנחם
קופת חולים מאוחדת
נשים ויילוד
בנייני דימרי
מודיעין-מכבים-ר - יגאל ידין 41
057-8411259 08-9751879 (טלפון)
08-9751878 (פקס)