חיפוש רופאים

 

פרמטרים: מגל

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר זליגמן דנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מגל
מגל
04-6287310 (טלפון)
04-6365965 (טלפון)
04-6287695 (פקס)
ד"ר זליגמן דנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מגל
מגל
04-6287310 (טלפון)
04-6365965 (טלפון)
04-6287695 (פקס)