חיפוש רופאים

 

פרמטרים: לוד

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
אבו סנינה כרים
קופת חולים מאוחדת
אורתופד ילדים
לוד - הנשיא 1108-9520404 (טלפון)
08-9520405 (פקס)
ד"ר אבו-נימר עומר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
לוד צפון
לוד - ל''ג 8
08-9139200 (טלפון)
08-9139210 (פקס)
ד"ר אבו-נימר עומר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
נווה שלום-רופאים עצמאיים - לוד
לוד
08-9225027 (טלפון)
08-9225027 (פקס)
ד"ר אבו-קשק אברהים
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
סניף לוד
לוד - שפירא חיים משה 31
08-9274111 (טלפון)
073-2132675 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אבו-קשק אברהים
מכבי שירותי בריאות
רפואת ילדים
מרכז רפואי לוד
לוד - שפירא חיים משה 31
08-9274111 (טלפון)
073-2132675 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אביב שמואל
שירותי בריאות כללית
ילדים
ד"ר ליפשיץ/ד"ר אביב/ד"ר קמנצקי - לוד
לוד - האדמו''ר האמצעי 1
08-9234744 (טלפון)
08-9257955 (טלפון)
08-9257959 (פקס)
ד"ר אביב שמואל
שירותי בריאות כללית
ילדים
ד"ר ליפשיץ/ד"ר אביב/ד"ר קמנצקי - לוד
לוד - האדמו"ר האמצעי 1
08-9234744 (טלפון)
08-9257955 (טלפון)
08-9257959 (פקס)
ד"ר אבין ללה
שירותי בריאות כללית
רפואה תעסוקתית
רפואה תעסוקתית תעשיה אוירית - לוד
לוד
03-9357080 (טלפון)
03-9353156 (פקס)
ד"ר אברבוך אירנה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
גני אביב - לוד
לוד - ארבע עונות 14
08-9136200 (טלפון)
08-9136210 (פקס)
ד"ר אברבוך ילנה
לאומית שירותי בריאות
פסיכיאטריה ילדים ונוער
סניף לוד
לוד - אתרוג 5
08-9138800 (טלפון)
08-9138833 (פקס)
ד"ר אברבוך ילנה
לאומית שירותי בריאות
פסיכיאטריה ילדים ונוער
סניף גני יער
לוד - האיילון 14
08-9583555 (טלפון)
08-9583550 (פקס)
ד"ר אברבוך מראט
שירותי בריאות כללית
סניף לוד
לוד - שפירא 31
ד"ר אברבוך מראט
מכבי שירותי בריאות
אורתופדיה
סניף לוד
לוד - שפירא חיים משה 31
08-9274111 (טלפון)
073-2132675 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אברבוך מראט
מכבי שירותי בריאות
אורתופדיה
מרכז רפואי לוד
לוד - שפירא חיים משה 31
08-9274111 (טלפון)
073-2132675 (פקס)
*3555 (זימון תורים)
ד"ר אברבוך מראט
שירותי בריאות כללית
אורתופדיה
אלדולור-רופאים עצמאיים - לוד
לוד - חנה סנש 25
08-9252701 (טלפון)
08-9229102 (פקס)