חיפוש רופאים

 

פרמטרים: לא מוכר-דרום

שם משפחה, פרטי / תחום טיפולכתובתטלפון
ד"ר אבו גריבה מוסא
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אבו-כף
לא מוכר-דרום
08-6294111 (טלפון)
08-6294110 (פקס)
ד"ר אלהוואשלה עלי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מרפאת תארבין
לא מוכר-דרום
08-6409399 (טלפון)
08-6409612 (פקס)
ד"ר אלהוואשלה עלי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
תארבין
לא מוכר-דרום
08-6409399 (טלפון)
08-6409612 (פקס)
ד"ר אלקרנאוי יוסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל אמל
לא מוכר-דרום - 1
08-9551111 (טלפון)
08-9551110 (פקס)
ד"ר אלקשאעלה עמר
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל אמל
לא מוכר-דרום - 1
08-9551111 (טלפון)
08-9551110 (פקס)
ד"ר אלריאטי סעד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אבו-כף
לא מוכר-דרום
08-6294111 (טלפון)
08-6294110 (פקס)
ד"ר אלריאטי סעד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אל אמל
לא מוכר-דרום - 1
08-9551111 (טלפון)
08-9551110 (פקס)
ד"ר בן ברק אסף
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עין עובדת
לא מוכר-דרום
03-6275735 (פקס)
050-6263856 (נייד)
ד"ר גרגאוי מנסור
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ואדי אלנעים
לא מוכר-דרום
08-9113111 (טלפון)
08-9113110 (פקס)
ד"ר גרגאוי מנסור
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
ואדי אלנעים
לא מוכר-דרום
08-9113111 (טלפון)
08-9113110 (פקס)
ד"ר יאסין עאתקה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
מרפאת תארבין
לא מוכר-דרום
08-6409399 (טלפון)
08-6409612 (פקס)
ד"ר כנעאן סלאם
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
תארבין
לא מוכר-דרום
08-6409399 (טלפון)
08-6409612 (פקס)
ד"ר לזרב סרגיי
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עין עובדת
לא מוכר-דרום
050-6263856 (טלפון)
03-6275735 (פקס)
ד"ר מחאג'נה מחמד
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
אבו-כף
לא מוכר-דרום
08-6294111 (טלפון)
08-6360820 (פקס)
ד"ר פיינווקס לוי אינגריד קרינה
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה
עין עובדת
לא מוכר-דרום
08-9559222 (טלפון)
08-9559227 (פקס)